Українське фізичне товариство

Заява Українського фізичного товариства

з приводу рішення з приводу позову

Юрія Теслі проти Ірини Єгорченко

 

          У листопаді 2016 року у Верховній Раді відбулися громадські слухання на тему «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні», на яких з промовою виступила Ірина Єгорченко – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАНУ (https://www.youtube.com/watch?v=zJnHd2PbYmk).

           Одним із наслідків цієї промови став позов проти Ірини Єгорченко про захист честі і гідності. Його подав декан одного з факультетів Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор технічних наук Юрій Тесля, оскільки пані Ірина оцінила його діяльність наступними словами: «На жаль, у нас навіть у Київському університеті декан факультету – відомий псевдонауковець пан Тесля, ну який вчить студентів невідомо чому».

          Українське фізичне товариство вважає своїм обов'язком публічно висловити такі твердження щодо цього позову.

           1. Ми вважаємо, що питання науковості чи псевдонауковості тих чи інших теорій або робіт, які публічно представляють як наукові, мають вирішуватись виключно науковою спільнотою шляхом експериментів, розрахунків, побудови робочих пристроїв, проведення дискусій та надання експертних висновків, а не в судовому порядку. Той факт, що Ю.М. Тесля не друкує свої праці в наукових журналах фізичного профілю, планує довести свою правоту юридичними, а не науковими методами, означає, що він свідомо відкидає наукову методологію.

2. Тесля Юрій Миколайович, декан факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки останні роки широко займався пропагуванням та розповсюдженням “теорії несилової взаємодії”, виступаючи з лекціями у різних наукових та навчальних закладах та розміщуючи відповідні відеоматеріали в Інтернеті (див., наприклад, https://www.youtube.com/watch?v=6bDbjXxt2D8).

Висновки експертів НАН України, Вчених Рад факультету радіофізики, електроніки, та комп’ютерних систем та фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також окремих членів Українського фізичного товариства є цілком одностайними. Вони стверджують, що “теорія несилової взаємодії” має безумовно псевдонауковий характер. Це означає, що діяльність Ю.М. Теслі із розповсюдження цієї теорії є псевдонауковою.

Ю. М. Тесля оголошує хибними відомі фізичні закони та повністю ігнорує результати фізичних експериментів, які проводилися тисячами науковців упродовж сотень років. Зауважимо, що одночасно він використовує для пропагування своїх поглядів увесь масив сучасної техніки (комп’ютери, інтернет, засоби теле-радіокомунікацій, і т.ін.), якраз і створений на основі цих, нібито хибних законів. Пропонуючи «нові закони», Ю.М. Тесля свідомо та послідовно відмовляється від їх експериментальної перевірки, перекладаючи її на «майбутніх дослідників». Більше того, «теорія несилової взаємодії» навіть не пропонує жодних теоретичних передбачень, що могли б бути підтверджені чи спростовані дослідами. Вона заявляє, що пояснює будь-які вже відомі фізичні процеси, і в той же час не може передбачити нічого нового.

Спроби автора побудувати картину світу на основі постулатів, не підкріплених ані теоретичними, ані експериментальними аргументами, з точки зору історії науки є підходом античних філософів, середньовічних магів та алхіміків. Такий підхід був відкинутий наукою ще в 17 столітті, а отже є прикрим регресом, кроком назад до ненаукового світосприйняття.

Відмова від отриманих упродовж останніх віків конкретних знань означатиме й неминучу відмову від їх наслідків – досягнень цивілізації. Ми вбачаємо загрозу й у заявах про застосування цієї псевдонаукової теорії в медицині та військовій справі.

3. Останніми роками в Україні широко розповсюджуються різноманітні псевдонаукові теорії, з яких «теорія» Юрія Теслі стала, через його судовий позов, лише найбільш відомим прикладом. Псевдонаукові теорії стають соціально небезпечними для майбутнього України, якщо захоплюють уяву мас людей, далеких від безпосередньої практичної діяльності у високотехнологічних сферах, людей без власного досвіду використання фізичних законів. Викривлене розуміння природи наукового прогресу масами громадян з правом голосу може врешті зруйнувати наукову культуру та наукове світосприйняття в Україні і, як наслідок, призвести до цілком реальних техногенних катастроф. Саме тому спроби заборонити критику «теорії несилової взаємодії» в судовому порядку є загрозою для всього суспільства.

 

Текст заяви затверджено на засіданні Координаційної ради УФТ 16 листопада 2017 року

 


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /web/univ.web/www.ups/www/library/Zend/Form/Element.php on line 319

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /web/univ.web/www.ups/www/library/Zend/Form/Element.php on line 319

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /web/univ.web/www.ups/www/library/Zend/Form/Element.php on line 319

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /web/univ.web/www.ups/www/library/Zend/Form/Element.php on line 319

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /web/univ.web/www.ups/www/library/Zend/Form/Element.php on line 319