Українське фізичне товариство

Згідно з п. 3.2 Статуту УФТ: "Дійсними членами Товариcтва можуть бути громадяни України, iноземнi громадяни та оcоби без громадянcтва, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і якi мають наукові праці в галузi фiзики, викладають фізику або є студентами фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів України, визнають Cтатут Товариcтва та сплачують вступний та щорічні членські внески. Прийом у члени Товариcтва здiйcнюєтьcя місцевими осередками або Бюро Координаційної ради на пiдcтавi оcобиcтої заяви i пиcьмової рекомендацiї двох членiв Товариcтва, поданих до місцевого осередку або безпосередньо до Бюро Координаційної ради Товариства".

 

Для вступу до УФТ претендент має заповнити і надіслати анкету (можна у вигляді pdf-файлу) на електронну адресу виконавчого секретаря Бюро Координаційної ради Владислава Кравченка (vladyslaff@gmail.com). Претенденту мають дати рекомендацію до вступу два члени УФТ (про це сказано в анкеті). Номери їх членських квитків в анкеті вказувати необв'язково. Претенденту також потрібно сплатити вступний внесок у розмірі 120 грн. Реквізити для оплати вказані на сайті УФТ в розділі «Контакти». Оплату можна провести через термінал Приватбанку. У призначенні платежу обов’язково потрібно вказати "Вступний внесок від ... (вказати своє прізвище та ініціали)". Після надсилання копіїі квитанції про сплату вступного внеску претенеденту буде надіслано бланк його членського квитка з вказанням його персонального номера, а також інструкція щодо самостійного виготовлення квитка. Квиток має бути підписаний його власником, головою місцевого осередку УФТ та президентом або одним з віце-президентів УФТ (їх контакти вказані на головній сторінці сайту УФТ). Після виготовлення й підписання квитка процедуру вступу до УФТ завершено.