Українське фізичне товариство

Про товариство

Громадська організація «Українcьке фiзичне товариcтво» (УФТ) – всеукраїнська неприбуткова громадcька органiзацiя, що об'єднує на основі професійних інтересів громадян України, iноземних громадян та оciб без громадянcтва, якi працюють у галузi фундаментальної і прикладної фiзики та її викладання.
Метою УФТ є задоволення та захист творчих iнтересiв фiзикiв, сприяння cтворенню умов для їх роботи, розвитку фiзичної оcвiти та фiзичної науки i впровадженню наукових, технiчних та методичних розробок в практику. 
УФТ сприяє фізичним дослідженням, створенню нових технологій та розповсюдженню знань з фізики.
УФТ засноване у січні 1990 року, складається з 40 регіональних та місцевих осередків у провідних вищих навчальних закладах та наукових інститутах України, які розташовані по всій Україні (Київ, Харків, Львів, Ужгород, Одеса, Дніпро та ін.) та  об'єднують близько 230 індивідуальних членів. 

УФТ є колективним членом Європейського фізичного товариства (ЄФТ) (http://www.eps.org).

Європейське фізичне товариство регулярно видає і поширює серед своїх колективних членів журнал "Новини європейської фізики" (Europhysics News). Електронну версію журналу можна безкоштовно завантажити за адресою: http://epn.eps.org/.

Європейське фізичне товариство регулярно видає науковий журнал "Листи європейської фізики" (Europhysics Letters, EPL). Цей журнал публікує оригінальні і високоякісні короткі повідомлення з усіх галузей фізики, починаючи з фізики конденсованого стану та міжгалузевих досліджень і закінчуючи астрофізикою, геофізикою, фізикою плазми й реакцій ядерного синтезу, в тому числі тими, які мають перспективи практичного застосування (повна інформація на сайті: http://iopscience.iop.org/journal/0295-5075).

 
Ukrainian Physical Society (UPS) is a non-profit public scientific organization of educators, industrial and research workers and students of physics and related fields in Ukraine. The aim of the Society is to satisfy and defend physicists' creative interests, contribute to creation of conditions for their efficient work, development of physical education and science as well as bringing scientific, technological and methodological advances into practice. The Society promotes physical research, development of new technologies and dissemination of physical knowledge.

The UPS was founded in January 1990, consists of 40 regional and local groups presented by some 230 individual members. Collective members of the UPS are leading universities and research institutes located all over Ukraine (Kyiv, Kharkiv, Lviv, Uzhgorod, Odessa, Dnipro, etc.).

The UPS is a member society of the European Physical Society (EPS) http://www.eps.org.

The European Physical Society on a regular basis issues and disseminates among its member societies the Europhysics News magazine. Its electronic version is available online for free at http://epn.eps.org/.

The European Physical Society on a regular basis issues the Europhysics Letters (EPL), a letters journal exploring the frontiers of physics. EPL publishes original, high-quality Letters in all areas of physics, ranging from condensed matter topics and interdisciplinary research to astrophysics, geophysics, plasma and fusion sciences, including those with application potential (more information at http://iopscience.iop.org/journal/0295-5075).

 

UPS Headquarters location:

Prospekt Glushkova 4, room 201, Kyiv 03680, Ukraine

Contacts:

Phone: +38 044 526 40 36

E-mail: ukr_phys_soc@ukr.net

 

UPS President

Prof. Igor O. Anisimov

ioa@univ.kiev.ua

Chairman of the Bureau of the Coordination Board 
Prof. Igor M. Dmitruk

igor_dmitruk@univ.kiev.ua

Executive Secretary of the Bureau

Dr. Vladyslav M. Kravchenko

vladyslaff@gmail.com

 

UPS bank accounts:

Bank name: Public Joint Stock Company Commercial Bank "PrivatBank"
Bank address: 46 A, Khreschatyk street, Kyiv, 01601, Ukraine
SWIFT code: PBANUA2X
Account numbers: 26009052732322 (UAH)
26009052726026 (USD)
26001052733783 (EUR)

Recipient name and address:
Ukrainian Physical Society, Kyiv, Ukraine
Registration code: 14352346

Purpose of remittance :
Charity fee to support activities of Ukrainian Physical Society, VAT free