Українське фізичне товариство

Наші цілі

Розвиток

Сприяти розвитку фiзичної науки як важливої галузi людської дiяльностi в iнтересах суспiльства.

Молодь

Допомагати поширенню фiзичних знань, полiпшенню фiзичної оcвiти, залученню до фiзики талановитої молодi, пiдвищенню квалiфiкацiї фiзикiв.

Допомога

Пiклуватися про захист cоцiальних та профеciйних iнтересiв членiв Товариcтва, пiдтримувати високi морально-етичнi принципи i кращi традицiї фiзикiв.

Співпраця

Вcтановлювати зв'язки з зарубiжними науковими товариcтвами та органiзацiями, фондами, iнформацiйними центрами, видавництвами тощо.

Новини

Форум

Читати далі Chania 659

1
Новини

2019-06-22 09:52:19 20 червня 2019 року в офісі УФТ відбулося засідання Координаційної ради. На засіданні обговорювалися наступні питання: 1. Інформація про роботу президента, віце-президентів, голови Бюро Координаційної ради. 2. Про присудження Медалі та Відзнаки УФТ за 2018 рік. 3. Про скликання чергового ХІІ з’їзду УФТ. 4. Різне. Було ухвалено наступне: 1. Роботу президента, віце-президентів, голови Бюро Координаційної ради протягом звітного періоду визнати задовільною. 2. Медаль УФТ за 2018 рік присудити Ільницькому Ярославу Миколайовичу за оригінальні наукові результати, одержані в галузі вивчення кінетики фотоізомеризації і часової еволюції впорядкування молекул в азобензиновмісних полімерних матеріалах (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів). Відзнаку УФТ за 2018 рік присудити Сминтині Валентину Андрійовичу за серію підручників для вищої школи та наукових монографій, що сприяли поширенню й популяризації фізичних знань в Україні (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова) та Віктору Павлу Андрійовичу за цикл онлайн-відеолекцій для школярів, що сприяв поширенню й популяризації фізичних знань в Україні (Рішельєвський ліцей, м. Одеса). 3. Скликати черговий ХІІ з’їзд УФТ у березні 2020 року. Шукати кандидатуру на посаду голови Бюро Координаціної ради. 4. Шукати ентузіастів-волонтерів для розкуртки офіційного сайту УФТ (www.ups.kiev.ua) та ведення сторінки УФТ у Facebook (https://www.facebook.com/UkrainianPhysicalSociety/).
2019-04-14 14:45:28 11 квітня 2019 року в офісі УФТ відбулося засідання Координаційної ради. На засіданні обговорювалися наступні питання: 1. Інформація про роботу президента, віце-президентів, голови Бюро Координаційної ради. 2. Про присудження Медалі та Відзнаки УФТ за 2018 рік. 3. Про відзначення українських науковців, які є рецензентами визнаних міжнародних наукових журналів. 4. Різне. Було ухвалено наступне: 1. Роботу президента, віце-президентів, голови Бюро Координаційної ради протягом звітного періоду визнати задовільною. 2. На Медаль УФТ за 2018 рік запропонувати кандидатуру Ільницького Ярослава Миколайовича за оригінальні наукові результати, одержані в галузі вивчення кінетики фотоізомеризації і часової еволюції впорядкування молекул в азобензиновмісних полімерних матеріалах (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів). На Відзнаку УФТ за 2018 рік запропонувати дві кандидатури: Сминтини Валентина Андрійовича за серію підручників для вищої школи та наукових монографій, що сприяли поширенню й популяризації фізичних знань в Україні (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова) та Віктора Павла Андрійовича за цикл онлайн-відеолекцій, що сприяли поширенню й популяризації фізичних знань в Україні (Рішельєвський ліцей, м. Одеса). Затвердити номінантів на Медаль та Відзнаку УФТ за 2018 рік на наступному засіданні Координаційної ради. 3. Привітати українських науковців, які були визнані активними рецензентами визнаних міжнародних наукових журналів фізичного профілю. 4. Шукати шляхи проведення відбору і забезпечення участі команди українських школярів у Європейській фізичній олімпіаді 2019 року.
2018-09-03 09:52:53 30 серпня 2018 року в офісі УФТ відбулося засідання Координаційної ради. На засіданні обговорювалися наступні питання: 1. Інформація про роботу президента, віце-президентів, голови Бюро Координаційної ради. 2. Про висування кандидатур від УФТ до наукової ради Національного фонду досліджень України. 3. Про участь УФТ у святкуванні 50-річчя Європейського фізичного товариства 28 вересня у Женеві (Швейцарія). 4. Різне. Було ухвалено наступне: 1. Роботу президента, віце-президентів, голови Бюро Координаційної ради протягом звітного періоду визнати задовільною. 2. До складу наукової ради Національного фонду досліджень України висунути кандидатуру дійсного члена УФТ, доктора фіз.-мат. наук, проф. Вільчинського Станіслава Йосиповича (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 3. Привітати Європейське фізичне товариство з 50-літнім ювілеєм письмово і надіслати йому вітальну листівку електронною поштою. 4.1. УФТ долучитися до проведення відбору і підготовки команди українських школярів для участі у Європейській фізичній олімпіаді. 4.2. Членам КР продовжити вивчення питання передачі вживаного наукового обладнання з Німеччини українським бюджетним науковим установам. 4.3. Взяти участь у роботі Наукового форуму української діаспори «Підтримка науки через міжнародну співпрацю» (Forum of Ukrainian Research Diaspora "Advancing science through international cooperation"), що проходитиме у Києві 20-22 жовтня 2018 року.

Контакти

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ


Громадська організація «Українське фізичне товариство»


Адреса: 03680, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 4, к. 201


Номер телефону: (044) 526-40-36


Офіційний веб-сайт: http://www.ups.kiev.ua


Президент ГО УФТ

Анісімов Ігор Олексійович

доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: (044) 526-05-32

E-mail: ioa@univ.kiev.ua

Віце-президент ГО УФТ

Білоголовський Михайло Олександрович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач спільної лабораторії Інституту металофізики НАН України та Донецького національного університету, м. Київ, м. Вінниця

E-mail: belogolovskii@ukr.net

Віце-президент ГО УФТ

Влох Ростислав Орестович

доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту фізичної оптики ім. О.Г.Влоха МОН України, м. Львів

Тел.: (032) 261-14-88

E-mail: vlokh@ifo.lviv.ua

Віце-президент ГО УФТ

Гірка Ігор Олександрович

доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізико-технічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна

Тел.: (057) 335-36-10

E-mail: igorgirka@karazin.ua

Віце-президент ГО УФТ

Лепіх Ярослав Ілліч

доктор фізико-математичних наук, професор, директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН та НАН України при Одеському національному університеті ім. І.І.Мечнікова

Тел.: (048) 723-34-61

E-mail: ndl_lepikh@onu.edu.ua

Голова Бюро Координаційної ради

Дмитрук Ігор Миколайович

доктор фізико-математичних наук, професор, професор фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: (044) 526-45-87

E-mail: igor_dmitruk@univ.kiev.ua

Виконавчий секретар Бюро Координаційної ради

Кравченко Владислав Миколайович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: (044) 526-40-36

E-mail: vladyslaff@gmail.com